Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη για μας σημαίνει υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον. Στις πρότυπες διαδικασίες που ακολουθούμε περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού. 
Επίσης, λειτουργεί συντονισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, αλλά και όλων των ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων της εταιρείας. Παράλληλα, διατηρούμε τα επίπεδα θορύβου χαμηλά, ενώ δίνουμε μεγάλη έμφαση στα συστήματα καθαριότητας και υγιεινής.  Στόχος μας είναι να επενδύουμε στην τεχνολογία για να δημιουργούμε φιλικά προς το περιβάλλον προιόντα καθώς επίσης στην παρασκευή οργανικών προιόντων περιποίησης για την πιο υγιεινή φροντίδα του σώματος και των μαλιών μας.
Επενδύουμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μεσολαβητές στην επιπλέον γνώση των νέων που είναι το μέλλον της Ελλάδος μας.  Δεχόμαστε επισκέψεις από σχολεία και πανεπιστημία για να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις τους και θα συνεχίσουμε να είμαστε υποστηρικτές της εκπαίδευσης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με την συνεχή ανάπτυξη και αναζήτηση νέων συνεργασιών.

Η εταιρεία μας από την αρχή της λειτουργίας της έδειχνε ευαισθησία στους συνανθρώπους μας, που ήταν σε δύσκολη οικονομική θέση, προσφέροντας δωρεάν προιόντα είτε στους ίδιους, είτε συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με στόχο την οικονομική υποστήριξή τους.

Μέλημα της εταιρείας υπήρξε και συνεχίζει να υφίσταται η εκπαίδευση του προσωπικού της.  Είναι πεποίθηση της ότι η γνώση και εξειδίκευση δημιουργεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς αλλά και ασφάλειας για τους εργαζόμενους της.

Οι εργαζόμενοί μας έχουν επιπλέον ιατροφαρμακευτική κάλυψη και διάφορες παροχές που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή διαβίωσή τους με μόνο αντάλλαγμα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και υποστήριξη τους.

Ένας από τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας της Παπουτσάνης είναι ο σεβασμός στη φύση, όπως αποτυπώνεται και στην εταιρική πολιτική για το περιβάλλον. Μένοντας πιστή στη φιλοσοφία της, η Παπουτσάνης ενισχύει και προωθεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία της φύσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία είναι μέλος του RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ενώ παράλληλα έχει και την πιστοποίηση RSPO, με την οποία υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων με πιστοποιημένο αειφόρο φοινικέλαιο. 

Το RSPO είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων για την αειφορία του φοινικελαίου. Προάγει την ανάπτυξη και τη χρήση του φοινικελαίου (ή  παραγώγων του), το οποίο προέρχεται από πιστοποιημένες καλλιέργειες και όχι από καλλιέργειες που έχουν προκύψει από την καταστροφή οικοσυστημάτων σε διάφορα μέρη του πλανήτη (π.χ. τροπικά δάση στη Ν.Α. Ασία ή την Αφρική). Τα μέλη και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητές του προέρχονται από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα και περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές ΜΚΟ, τράπεζες, επενδυτές, παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους λιανικής πώλησης και κατασκευαστές των προϊόντων. 

Η πιστοποίηση RSPO σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα για τη χρήση φοινικελαίου (ή  παραγώγων του) σε προϊόντα, από τις αρχικές καλλιεργούμενες φυτείες μέχρι τη γραμμή παραγωγής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αποστολή της PAPOUTSANIS SA είναι η φροντίδα των πελατών μας. Στόχος μας είναι να είμαστε ο πιο ποιοτικός, παραγωγικός και χαμηλού κόστους παραγωγός, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την κερδοφορία των πελατών μας και τη δική μας. 

Η διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι οι ποιοτικοί στόχοι καλύπτονται από την εφαρμογή ενός συστήματος που συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του ISO 9001: 2015

o   Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις & τις ανάγκες πελατών

o   Παρέχοντας πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών. 

o   Επενδύοντας σε τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

o   Ακολουθώντας πιστά τους κανόνες καλής βιομηχανικής πρακτικής (GMP), που διασφαλίζονται από την εφαρμογή του προτύπου ISO 22716:2007.

o   Κατασκευάζοντας προϊόντα άριστης ποιότητας.

o   Ελέγχοντας και διατηρώντας το επίπεδο υπηρεσιών.

o   Εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

o   Προστατεύοντας με κάθε τρόπο το περιβάλλον και τη φύση.

Η στρατηγική ποιότητας πρέπει να μεταδίδεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Η διοίκηση, το προσωπικό και οι συνεργάτες πρέπει να λειτουργούν ομαδικά για να υποστηρίξουν και να βελτιώσουν την επίδοση της επιχείρησης. Η ευθύνη για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας εναπόκειται στην διοίκηση της PAPOUTSANIS S.A.